Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på nogle af de mest stillede spørgsmål! Finder du ikke svar på det du søger, er du altid velkomme til at ringe til os.

Du skal:

 • være mellem 18-29 år (Irland kun 17 år, Australien og New Zealand 19 år)
 • have mindst 1 års praktisk erfaring inden for det område, du ønsker at arbejde med (du behøver ikke nødvendigvis at være landbrugs/gartnerstuderende eller faglært – dog et krav til Irland og Tyskland at du er under relevant uddannelse)*
 • have kørekort til bil
 • kunne gøre dig forståelig på engelsk**
 • have en ren straffeattest

Vi kan hjælpe både:

 • dig, som er under uddannelse og skal bruge opholdet som en del af din praktik
 • dig, som er faglært og gerne vil ud og afprøve den viden, du har tilegnet dig via din uddannelse
 • dig som er vokset op på en gård/gartneri - og
 • dig som ikke har så meget erfaring, men alligevel har en stor interesse i landbrug eller gartneri.

 

* Praktisk erfaring kan opnås enten gennem landbrugspraktik eller hvis du er opvokset på en gård/gartneri, hvor du har hjulpet til i din fritid.
** Som udgangspunkt skal du kunne begå dig på engelsk. Vi forventer ikke, at du har engelsk på A-niveau, men vi forventer at du kan have en simpel samtale på engelsk. I Danmark modtager alle engelskundervisning allerede fra de små klasser, så de fleste kan mere end de tror. Er du i tvivl om dit engelsk er godt nok til et ophold i udlandet, så ring til os.

Nej, vi hjælper dig med at få styr på flybilletter.

Vi benytter os af rejseagenten Jysk Rejsebureau, som er specialiseret i rejser til unge. For at få de billigere ungdomsbilletter købes der samtidigt et ISIC / IYTC internationalt studiekort til dig. Det koster 150 kr. og giver dig desuden adgang til mere end 40.000 rabatter verden over. Læs mere på https://www.isic.org/ eller https://www.isicdanmark.dk/


Det er meget vigtigt, at din flybillet bekræftes minimum 72 timer før den oprindelige billets udløbsdato, dette er på eget ansvar. Jysk Rejsebureau og Travel to Farm kan ikke holdes ansvarlige for forglemmelse af ovenstående. Ønsker du at ændre din hjemrejsedato, skal du blot kontakte Jysk Rejsebureau samt betale et mindre gebyr. Det er praktikantens eget ansvar at være opmærksom på eventuelle flyændringer, men du vil som regel få en mail fra Jysk Rejsebureau.

Når man som dansker rejser ud for at bo og arbejde i et andet land, er det vigtigt at være godt forsikret. Til alle lande undtagen Holland og CAEP (USA) tegner Travel to Farm en forsikring gennem Gouda-rejseforsikring. Forsikringen dækker bl.a. følgende under dit ophold i udlandet:

 • Fuldtidsdækning, du er derfor også dækket ind, mens du arbejder
 • Lægehjælp
 • Hospitalsudgifter
 • Hjemtransport til Danmark i tilfælde af en alvorlig ulykke eller sygdom
 • Hjemkaldelse, hvis et familiemedlem i Danmark bliver alvorligt syg
 • Tandlægehjælp (dog ikke tyggeskader)
 • Ansvarsforsikring
 • Bagageforsikring

Til Holland tegnes en sundhedsforsikring, som er obligatorisk. Vi anbefaler dertil også at tegne Gouda-forsikringen for at være dækket for hjemtransport, tilkald og bagage. 

CAEP i USA kræver, at vi bruger deres forsikring. Det er en sundhedsforsikring, men der kan tilvælges dækning for personlige ejendele mv.

Du er velkommen til at ringe til os, for yderligere oplysning om forsikringsdækning samt priser. Disse oplysninger bliver desuden gennemgået på Travel to Farms informationsmøder.

Løn og arbejdstider varierer fra land til land. Du kan se under hver enkelt partner under 'programmet' hvad man får i løn i de forskellige lande.

Husk at man specielt i travle perioder må være forberedt på at arbejde over. Der vil blive kompenseret for overarbejde ved betaling eller ekstra fridage. I visse tilfælde i højsæsonen vil det være nødvendigt at akkumulere fridage og afholde dem på et andet tidspunkt efter aftale mellem praktikanten og værtsfamilien.

Prisen for din rejse afhænger blandt andet af destination, opholdets varighed samt høj- eller lavsæson.

Du skal betale følgende:

 • Et fast administrationsgebyr til Travel to Farm
 • Gebyr til vores partner i praktiklandet
 • Rejsen til/fra praktiklandet
 • Forsikring
 • Visum (Alle lande udenfor EU og Schweiz)

For Travel to Farm gebyret får du:

 • Hjælp med alt det praktiske i forhold til ansøgning, forsikring, flybilletter, visum.
 • Informationsmøde hos Travel to Farm
 • Praktikantløn samt kost og logi hos din værtsfamilie. I nogle tilfælde får du en højere bruttoløn, men skal så til gengæld selv lave mad, det er forskelligt fra placering til placering.
 • Mulighed for et rejselegat fra Ole Heyes Fond
 • Legatoversigt over andre legater, som du kan søge til at dække dit ophold
 • Arbejde hos en praktikgodkendt værtsfamilie.
 • Ret til ferie (uden løn) under opholdet.
 • Sikkerhedsnet - du kan altid kontakte enten vores partner i værtslandet eller Travel to Farm i Danmark
 • Princippet for vores priser er, at du ud over administrationsgebyrerne betaler de faktiske udgifter til f.eks. flybillet, forsikring og visum. Vi laver derfor ikke en pakkeløsning, hvor du ikke ved hvad du betaler for!

Vil du vide mere om de forskellige muligheder og tilbud?

Har du selv fundet en placering i udlandet, kan vi hjælpe dig med resten - visum, flybilletter, forsikring mm.!
Vi giver 2.000 DKK i rabat (kun oversøiske lande). Vi forlanger dog, at vi får kontaktoplysningerne på din vært samtidigt med at du ansøger. Hvis vi allerede er begyndt at lede efter en plads til dig, får du ikke rabat.

Jeg vil gerne vide mere om priser og pakker

Det er vores samarbejdspartner som finder en vært til dig. Disse værter har som regel haft praktikanter før og er altid godkendte. Vores partnere er godkendte til sponsorvisum, så du i de fleste lande har bedre vilkår, end hvis du rejser på et working holiday. Til de lande hvor der ikke findes sponsorvisum, bruge vi working holiday visum.

Når du ankommer, vil vores partner desuden stå for at du bliver godt modtaget og får den information du har brug for i det nye land. Vores partner er altså din sikkerhed for hjælp og støtte, hvis der under opholdet skulle opstå problemer af faglig eller personlig art.

Får du problemer med en vært, må du under ingen omstændigheder forlade praktikstedet uden at det sker efter aftale med både arbejdsgiveren og vores partner i det pågældende land. Hvis der skulle opstå alvorlige problemer på din praktikplads, kan der findes en ny praktikplads i samarbejde med Travel to Farm og den respektive partner.

Vælger du at tage til udlandet, som en del af din praktik på landbrugsuddannelsen, er der mulighed for at søge om AUB støtte. Nedenfor kan du læse hvilke udgifter, som du kan få dækket. Rejser du ud gennem Travel to Farm, kan vi yderligere vejlede dig i, hvordan du ansøger.

Du kan søge om to forskellige former for støtte

 1. Praktikstøtte - hvis du er under landbrugsuddannelse men ikke har en dansk arbejdsgiver
 2. Udstationeringsstøtte - hvis du har en dansk arbejdsgiver der vil udstationere dig

 

Praktikstøtte

Hvis ikke du har en udstationeringsaftale med en dansk arbejdsgiver, men vil i praktik i udlandet alligevel og er under uddannelse, er det stadig muligt at få refunderet nogle udgifter af AUB. Du skal blot have en kontrakt med en udenlandsk arbejdsgiver/praktikvært hvilket du får gennem Travel to Farm så snart vi har fundet en vært til dig. Dit ophold skal godkendes af din studievejleder INDEN afgang.

Har du fået en praktikplads i udlandet, giver AUB tilskud til:

 • rejse til påbegyndelse og afslutning af praktikplads
 • udgifter til visum, vaccination, rejseforsikringer – betalt fra og med den 1. juni 2017
 • flytning til påbegyndelse og afslutning af praktikplads rejse når du skal på skoleophold i Danmark
 • transport under skoleophold
 • husleje betalt før den 1. juni 2017 – AUB dækker halvdelen, dog højst 1.800 kr. om måneden
 • husleje betalt fra og med den 1. juni 2017 – AUB dækker halvdelen, dog højst 2.500 kr. om måneden
 • indskud – AUB dækker max. 4.000 kr. gebyr til
 • ejendomsmægler – AUB dækker halvdelen, dog højst 2.000 kr.
 • løngodtgørelse under obligatoriske skoleophold i Danmark
 • kost- og logiophold i forbindelse med skoleophold i Danmark – påbegyndt fra den 1. juni 2017 og senere.

Hvis du er begyndt i praktik den 22. november 2015 eller senere, kan du højst få 32.000 kr. i tilskud fra AUB inden for en 12 måneders periode. Perioden begynder den dag, hvor du har betalt den første udgift, som du har ret til at få dækket.

Løngodtgørelse under obligatoriske skoleophold i Danmark regnes ikke med i de 32.000 kr.

 

Udstationering

En uddannelsesaftale skal være indgået mellem eleven og en dansk arbejdsgiver. Eleven er her ansat af den danske arbejdsgiver og får derfor udbetalt differencen mellem den udenlandske løn og det der svarer til din danske elevløn. Du skal udstationeres min. 1 måned.

Gennem udstationering kan du få støtte til

 • Udgifter i forbindelse med flybilletter til/fra dit praktikland.
 • Løndifference mellem udenlandsk og dansk elevløn.
 • Rejseudgifter i forbindelse med jul, påske og sommerferie (hvis du ønsker at forlade dit praktikland og fx holde jul med familien i Danmark.) Du skal rette telefonisk henvendelse til AUB inden afholdelse af ferie, hvis du ønsker refusion af rejseudgifterne.
 • Flytteudgifter - til og fra udstationeringsstedet

Hvordan foregår det?

Din danske arbejdsgiver betaler dine udgifter i forbindelse med flybilletter (OBS, der ydes ikke tilskud til gebyrer, visum eller forsikring, men forsikringen er pligtig hos Travel to Farm). Derudover betaler han også løndifferencen. Når der er søgt om AUB-støtte får din danske arbejdsgiver 100 % af ovenstående udgifter refunderet af AUB.

Læs mere om AUB

Vi opererer ikke med direkte tilmeldingsfrister, men kan tilpasse dit ophold efter hvad du har mulighed for. Dog skal vi bruge ca. 3 måneder fra vi har din ansøgning til du kan komme afsted. Det tager tid at finde en værtsfamilien, få styr på visum og forberede dig på afgang. Derfor er nedenstående vejledende 'tidsfrister', som er vigtige hvis du vil være sikker på at kunne komme afsted til det ønskede tidspunkt!

 • 1. januar - hvis du vil af sted i marts, april og maj
 • 15. marts - hvis du vil af sted i juni, juli eller august
 • 1. juni - hvis du vil af sted i september, oktober eller november
 • 1. oktober - hvis du vil af sted i december, januar eller februar

Vælger du at annullere din ansøgning efter, at den er sendt ind til os, vil du blive pålagt et administrationsgebyr. Størrelsen på dette gebyr afhænger af, hvor langt vi er nået i din sag.
Hvis vi mod forventning ikke kan finde en plads til dig, får du naturligvis hele gebyret tilbage.

 1. Hvis du melder fra, efter din ansøgning er sendt til udlandet, men inden der er fundet en plads til dig, refunderer vi det indbetalte gebyr, bortset fra 2.000 DKK. Dette beløb dækker vores arbejde i forbindelse med oversættelse af dokumenter, fremsending af ansøgning til praktiklan­det o. lign. Derudover skal du eventuelt betale et annulleringsgebyr til praktiklandet.
 2. Hvis du melder fra, efter at der er fundet en plads til dig, refun­deres gebyret ikke. Under særlige omstændigheder som f.eks. alvorlig sygdom, får du dog beløbet retur bortset fra 2.000 DKK til vores administration. Har vi afholdt eventuelle egentlige udgifter, f.eks. gebyr til praktiklandet, visum og flybilletter refunderes de ikke. Ofte vil vi dog kunne få en del af betalingen for flybilletten tilbage til dig. 

Hvis du ikke har erfaring med landbrug eller dit ønskede arbejdsområde, kan du komme til Canada eller Australien. Både i Canada og i Australien kræves det ikke at man har erfaring inden for landbrug, men derimod at man har gå-på-mod, den rigtige indstilling og er klar til at arbejde hårdt. Læs mere her

Hvis du ikke har erfaring, men er under uddannelse har du mulighed for at komme til Irland. Læs mere her

Er du ikke sikker på, at et udlandsophold er noget for dig, men du vil gerne prøve kræfterne af i udlandet med landbrug? Så kan vi i samarbejde med vores partner i USA tilbyde en unik mulighed for, at komme til USA på et 4-8 ugers program. Læs mere her

Hvis du er 17 år, kan du komme til Irland og Holland. Alle andre lande kræver, at du er 18 eller 19 år. 

Hvis du ikke har kørekort, kan du komme til Irland og Holland. Alle andre lande kræver, at du har kørekort.

Hvis du kun vil være af sted i 3 måneder, kan du komme til de fleste lande i Europa. Hvis du ønsker at rejse uden for Europa, skal du helst være af sted i mindst 6 måneder. Der er dog mulighed for at komme 3 måneder til Australien (oktober, november og december) eller Canada (august, september og oktober) for at høste. Vi har derudover også et kort 4-ugers sommerprogram i USA.

Som udgangspunkt kan vi ikke garantere, at du kan få en placering på samme farm som din ven eller tæt på. Vi skriver det til vores partnere i udlandet, når vi sender ansøgningen, men du skal være forberedt på, at det ikke altid kan lade sig gøre.

Vi kan derimod godt få det til at passe, så I kan rejse sammen ud og hjem og evt. holde ferie på samme tid under opholdet.

Vi anbefaler ikke umiddelbart at 2 venner tager ud til samme bedrift. Den ene vil altid være lidt bedre til engelsk end den anden og det kan gøre det svært at forbedre sit engelske. Man skal også tænke over, at det i sidste ende er værten der bestemmer, hvem der laver hvilke opgaver - ville du blive sur hvis din kammerat får lov at køre mejetærsker og du ikke får lov?

Ville du søge job herhjemme og stille som krav at din kammerat også skal arbejde der, før du ville tage jobbet?

Du kan bestille din straffeattest på www.politi.dk og få den tilsendt direkte til din e-boks.
Den kan bestilles både på dansk og på engelsk.
Det er gratis at få din straffeattest og tager op til 5 hverdage at få den tilsendt.

Følg dette link:

https://politi.dk/bestil/bestil-straffeattest/privat-straffeattest

Cirka midt på siden vælger du Bestil privat straffeattest - log på med dit nøglekort og følg instruktionerne

Når du rejser hjem til Danmark efter dit ophold i udlandet, skal du være opmærksom på, at der er regler for, hvad du må have med hjem i kufferten. Der er forskel på om du rejser hjem fra et EU-land, eller om du kommer fra et land uden for EU.

Der er regler for hvor stor en mængde af cigaretter, spiritus, vin og øl som du må medbringe til Danmark.

Hvis du rejser til Danmark fra et land uden for EU, skal du være opmærksom på, at der gælder følgende beløbsgrænser, hvis du vil undgå at betale told, moms og afgifter: 

 • 3.250 kr., hvis du ankommer til Danmark med fly eller skib 
 • 2.250 kr., hvis du ankommer med andre transportformer. 

Det er en god idé, at du gemmer kvitteringerne, så du kan dokumentere, hvad du har købt og betalt.  

Hvis du derimod rejser til Danmark fra et land inden for EU, er der ikke nogen øvre beløbsgrænse for, hvor meget du må shoppe uden at betale told, moms og afgifter.

Følg dette link for at læse mere om reglerne for hvad du må have med til Danmark: 

rejseregler.dk (skat.dk)

OBS: 
Hvis du rejser til Danmark fra et land uden for EU, er det ikke tilladt at medbringe planter, frø, frugt eller andre planteprodukter med til Danmark. I så fald skal man have et plantesundhedscertifikat.

Læs mere HER: Importregler for privatpersoner - Landbrugsstyrelsen (lbst.dk)