For værter

Travel to Farm har 100 års erfaring med at placere landbrugspraktikanter fra alle verdensdele hos danske praktikanter. I de seneste år har antallet ligget på omkring 100 praktikanter pr. år, hvoraf flertallet kommer fra lande i Central- og Østeuropa.

Formålet med udvekslingen er, at praktikanterne skal lære om dansk landbrug samt tilegne sig færdigheder og viden, som de kan bruge i deres hjemland, samtidig med at praktikværten har en ansat.

Vi forsøger at lave "det bedste match" mellem vært og praktikant, hvilket skaber overensstemmelse mellem parternes forventninger.

 

Hvorfor Travel to Farm?

Travel to Farm har 100 års erfaring med at placere landbrugspraktikanter fra alle verdensdele hos danske praktikværter. I de senere år har antallet ligget på omkring 60 pr. år, hvoraf flertallet, knap 40, kommer fra lande i Central- og Østeuropa.

Gennem arbejdet på et dansk landbrug får den udenlandske elev en praktisk uddannelse og oplever tilværelsen i en dansk familie og på en dansk landbrugsbedrift. Samtidig tjener vedkommende til opholdet og får råd til at se sig om i området og i Danmark i helhed som turist.

Det er vores mål, at vores udenlandske praktikanter rejser hjem med gode indtryk og oplevelser fra opholdet i Danmark, som vært skal man derfor være villig til at hjælpe og støtte praktikanten både i og uden for arbejdstiden. Travel to Farms program skal derfor opfattes som en udveksling af arbejde og kultur.

Travel to Farms opgaver er:

  • At finde kvalificerede praktiksteder, der passer med praktikantens ønsker om bedriftstype samt at sikre, at rammerne for opholdet, bl.a. kontrakter, løn- og ansættelsesforhold, arbejds- og opholdstilladelse og forsikringer er i overensstemmelse med danske regler.
  • Problemløsning af både praktisk og menneskelig art, som måtte opstå under opholdet. Vi er i den forbindelse i løbende kontakt med både praktikanter og værtsfamilier. Desuden trækker vi på det net af ungdomskonsulenter, som LandboUngdom og praktikudvalgene har, hvis der er behov for besøg eller problemløsning på stedet.
  • For at give vores praktikanter en ekstra oplevelse i Danmark arrangerer Travel to Farm hvert år i september et 2 dages studietur i København og på Sjælland.