AUB (Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag)

AUB udbetaler refusion til offentlige og private arbejdsgivere, der har udbetalt løn til elever under skoleophold og uddannelse. Udover arbejdsgivere kan elever, skoler og udvalg også få økonomisk støtte fra AUB i forbindelse med uddannelse og praktikophold, såvel i Danmark som i udlandet.

Vælger du at tage til udlandet, som en del af din praktik på din erhvervsuddannelse (f.eks. landmand, gartner, jordbrugsmaskinfører), er der altså mulighed for at søge om AUB støtte. Hvad du kan få i støtte afhænger af om du har en uddannelsesaftale med en dansk arbejdsgiver mens du er i udlandet eller ej.

Ophold i udlandet (OPU) - hvis du er under erhvervsuddannelse, men ikke har en dansk arbejdsgiver:
Hvis du ikke har en udstationeringsaftale med en dansk arbejdsgiver, man vil i praktik i udlandet alligevel og er under uddannelse, er det stadig muligt at få refunderet nogle udgifter af AUB. Du skal blot have en kontrakt med en udenlandsk arbejdsgiver/praktikvært, hvilket du får gennem Travel to Farm, så snart vi har fundet en vært til dig. Dit ophold i udlandet skal godkendes af din skole inden du rejser af sted.

Har du fået en læreplads i udlandet, giver AUB tilskud til:

 • rejse til påbegyndelse og afslutning af læreplads
 • udgifter til visum, vaccination, rejseforsikringer 
 • flytning til påbegyndelse og afslutning af læreplads
 • rejse når du skal på skoleophold i Danmark
 • transport under skoleophold
 • husleje for den udenlandske bolig  – AUB dækker halvdelen, dog højst 2.500 kr. om måneden
 • indskud – AUB dækker maks. 4.000 kr.
 • gebyr til ejendomsmægler – AUB dækker halvdelen, dog højst 2.000 kr.
 • løngodtgørelse under obligatoriske skoleophold i Danmark
 • kost- og logiophold i forbindelse med skoleophold i Danmark.

Læs mere om PIU

Udstationering - hvis du er under erhvervsuddannelse og har en dansk arbejdsgiver, der vil udstationere dig. En uddannelsesaftale skal være indgået mellem eleven og en dansk arbejdsgiver. Eleven er her ansat af den danske arbejdsgiver og bliver udstationeret i udlandet. Du skal udstationeres min. 1 måned.

Du kan få støtte til:

 • Udgifter i forbindelse med flybilletter til/fra dit praktiksted.
 • Løndifference mellem udenlandsk og dansk elevløn.
 • Flytteudgifter til og fra udstationeringsstedet.

Din danske arbejdsgiver står for kontakten med AUB, betaler dine flybilletter samt løndifferencen. Når der er søgt om AUB-støtte, får din danske arbejdsgiver overstående udgifter refunderet af AUB.

OBS! Du kan ikke få refunderet gebyrer, visum eller forsikring.

Læs mere om udstationering

Du kan downloade denne pjece og give den til din arbejdsgiver, hvis han vil vide mere om hvordan en udstationering foregår.